Základná škola

Základná škola
s materskou školou

Harichovce

Materská škola
 • .: koncepcia školy
 • .: novinky
 • .: aktivity školy
 • .: história
 • .: súčasnosť
 • .: učitelia
 • .: záujmová činnosť
 • .: súťaže
 • .: záverečná správa
 • .: projekty
 • .: fotoalbum
 • .: rada školy
 • .: faktúry a zmluvy
 • p
 • .: kontakt
 • p
 • .: Materská škola
 • Vedenie školy

  riaditeľka
  Mgr. Eva DOBŠINSKÁ
  mail
  zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ
  Mgr. Andrea FABIANOVÁ
  mail
  zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
  Mgr. Janka TATARKOVÁ
  vedúca ŠJ
  Anna HRUŠOVSKÁ
  mail
  vedúca MZ
  Mgr. Magdaléna NEUPAUEROVÁ
  mail
  vedúca PK
  Mgr. Lucia MARCINKOVÁ
  mail
  výchovný poradca
  Mgr. Lucia MARCINKOVÁ
  mail
  Triedni učitelia
  1. ročník 
  Mgr. Magdaléna NEUPAUEROVÁ
  mail
  2. ročník 
  Mgr. Otília ONDÁŠOVÁ
  mail
  3. ročník 
  Mgr. Andrea FABIANOVÁ
  mail
  4. ročník 
  Mgr. Lucia GREŇOVÁ
  mail
  5. ročník 
  Mgr. Mária ŠVAČOVÁ
  6. ročník 
  Mgr. Petra RENTKOVÁ
  7. a 8. ročník 
  Ing. Denisa MLYNÁROVÁ
  mail
  9. ročník 
  Mgr. Lucia MARCINKOVÁ
  mail
  Netriedni učitelia
  asistent učiteľa
  Bc. Zuzana KROJEROVÁ
  mail
  Mgr. Juraj PAVLIS
  mail
  PaeDr. Viera SÚKENÍKOVÁ
  mail
  externá učiteľka RUJ
  Mgr. Miriam VYŠŇOVSKÁ
  mail
  NAV
  PhDr. ICLic.Dušan Pardel
  mail
  Školský klub detí
  Mgr. Andrea FABIANOVÁ
  mail
  Mgr. Renáta SNOPKOVÁ
  mail
  Naši sponzori a priaznivci.

  posledná aktualizácia: 17.04.2013
  webmaster